Training

.

TC Engelsbergen biedt trainingen aan voor verschillende niveaus via Sport Events 

klik hier voor flyer van Sport Events zomertraining 2022

.

De zomertraining 2022 omvat 17 lessen

aanvang 1e les: 28 maart 2022 

uiterste inschrijfdatum 23 maart 2022

.

Algemene lesvoorwaarden Tennisschool Sport Events

.

Meer informatie bij trainer: Frank Bierhuizen, tel. 06 53 336 217, e-mail: bierhzen@xs4all.nl

.

Men moet lid zijn TC Engelsbergen om deze lessen te kunnen volgen.   

.

Aanmelding voor trainingen via website:   https://www.yourtennis.nl/clubs/tc-engelsbergen

.

Volg dan de onderstaande beknopte instructies van Sport Events om je aan te melden.

 1. Als je nog niet eerder hebt ingeschreven, schrijf je dan eerst in als account­houder.
 2. Je krijgt een reply-mail in je mailbox met een link (*).
 3. Bevestig je account en kies “inschrijven voor tc Engelsbergen”.
 4. Onderaan het scherm (scroll naar beneden) staat het overzicht van alle aangeboden lespakketten.
 5. Kies bovenaan bij inschrijven voor mezelf of iemand anders (zoon/dochter/…) maar ik betaal.
 6. Vul de gevraagde gegevens in, kies het gewenste lespakket en verzend je aanmelding.
 7. Je kunt je aanmelding inzien/aanpassen door in te loggen op yourtennis.nl>persoonlijke pagina
 8. Meer gezinsleden: schrijf je in door opnieuw in te loggen.

.

(*) er zijn providers die de reply-mail zien als spam, dus kijk in je spambox als je geen mail hebt ontvangen.

 

English

TC Engelsbergen offers training for different levels via Sport Events

 

click here for flyer of Sport Events summer training 2022

 

Summer training 2022 includes 17 lessons

start of 1st lesson: March 28, 2022

closing date for registration: March 23 2022

 

More information from trainer: Frank Bierhuizen, tel. +31 6 53 336 217

e-mail: bierhzen@xs4all.nl 

 

You must be a member of TC Engelsbergen to be able to follow these classes.

 

Registration for training sessions via website: https://www.yourtennis.nl/clubs/tc-engelsbergen 

 

Then follow the instructions from Sport Events below to register.

 1. If you have not registered before, please register as an account holder first.
 2. You will receive a reply email in your mailbox with a link (*).
 3. Confirm your account and choose “register for TC Engelsbergen”.
 4. At the bottom of the screen (scroll down) is an overview of all offered lesson packages.
 5. Choose at the top when registering for myself or someone else (son/daughter/…) but I will pay.
 6. Fill in the requested information, choose the desired lesson package and send your application.
 7. You can view/edit your registration by logging in to yourtennis.nl>personal page
 8. More family members: Register by logging in again. 

(*) There are providers that regard the reply mail as spam, so check your spam box if you have not received any mail.