Bestuur

Bestuursleden

voorzitter: Wim Maas
secretaris: Biek van der Burgt
1e penningmeester: Louis van Deventer
2e penningmeester: Erik Teurlings
ledenadministratie: Ben Demilt

Overige functionarissen

redactie clubblad: Margreet Kruik

competitieleider: Hans van Heumen
bardienstcoördinatar: Geen
contactpersoon senior-plus: Jos Hageman
contactpersoon technische commissie: Jaap Vijfvinkel
coördinator bar inkoop: Wim Kuipers
Coördinator onderhoud clubgebouw: Wim Kuipers
Coördinator Groundsmen: Christ van Roovert