Corona-maatregelen per 1 juli

Na heropening van ons tennispark in mei  is het bestuur blij een volgende stap te kunnen melden. Vanaf woensdag 1 juli zijn ook de bar/keuken, het clubhuis en de douches weer te gebruiken. Dat is fijn, maar we willen benadrukken dat voor alles de RIVM-adviezen door alle leden nageleefd moeten worden.

.

Voor onze situatie stellen we het volgende;

–          Bij ziekteklachten ( hoesten, niezen, koorts); blijf thuis

–          We houden 1,5 meter afstand tot elkaar

–          Er is maar 1 persoon tegelijk in de keuken

–          In het clubhuis is (zit)plaats voor 10 personen; 2 per tafel

–          Ook op het terras 2 personen per tafel

–          Zo min mogelijk verplaatsen van/gesjouw met meubilair

–          maximale aandacht voor hygiene

.

We vragen de  schoonmaakploeg  extra aandacht te hebben voor de reiniging van deurklinken en handgrepen.

Als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt, kan er veilig getennist en gesocialized worden bij Engelsbergen.