Bestuur

Bestuursleden

voorzitter: Simon Tuip 0402517104
secretaris: Louis van Deventer 0402526933
1e penningmeester: Marjon van Ginneken
2e penningmeester: Erik Teurlings
ledenadministratie: Irene Sopjes

Overige functionarissen

redactie clubblad: Margreet Kruik

competitieleider: Hans van Heumen
bardienstcoördinatar: Laurie Nelissen
contactpersoon senior-plus: Jos Hageman
contactpersoon technische commissie: Arthur van Beek
coördinator bar inkoop: Wim Kuipers
Coördinator onderhoud clubgebouw: Wim Kuipers
Coördinator Groundsmen: Christ van Roovert