Bestuur

Bestuursleden

voorzitter: Simon Tuip 0402517104
secretaris: Louis van Deventer 0402526933
1e penningmeester: Marjon van Ginneken
2e penningmeester: Erik Teurlings
ledenadministratie: Margreet Kruik

Overige functionarissen

competitieleider: Hans van Heumen
bardienstcoördinatar: Laurie Nelissen
contactpersoon senior-plus: Jos Hageman
contactpersoon technische commissie: Arthur van Beek
Coördinator bar inkoop Wim Kuipers
Coördinator onderhoud clubgebouw  Wim Kuipers
Coördinator Groundsmen Christ van Roovert